Comité van Aanbeveling

Het Lustrum van het USC wordt gesteund door het Comité van Aanbeveling.

Dhr. mr. F. Arias González

Ambassadeur van het Koninkrijk Spanje

Dhr. mr. J.H.M. van Bonzel
Ambassadeur in het Koninkrijk Spanje

Dhr. W.I.I. van Beek
Commissaris van de Koning provincie Utrecht

Dhr. mr. J.H.C. van Zanen
Burgermeester van Utrecht

Dhr. Prof. Dr. G.J. van der Zwaan
Rector Magnificus Universiteit Utrecht

Mw. mr. M.J. Oudeman
Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

Mr. Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven
CEO van AGT Netherlands

Dhr. Prof. Dr. P. Schnabel
Voorzitter Universiteitslustrum commissie Universiteit Utrecht

Dhr. Prof. Dr. G. ’t Hooft
Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde

Dhr. Prof. Dr. M. van Rossem
Emeritus bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht

Mr. L.R.J. ridder van Rappard
Managing Partner CVC Capital Partners

Dhr. mr. E. Friese
CEO Nationale Nederlanden

Jhr. mr. D.W. Sickinghe
Voorzitter RvC KPN

Dhr. mr. C.G. Abrahams
Founder en CEO Imagine Nation

S. baron van Heemstra
Oud-ambassadeur in het Koninkrijk Spanje