FAQ betaalpassen

FAQ KNIP ONLINE EVENTS

Inhoud

Saldo Opwaarderen. 2
 1. Hoe kan ik mijn rekeningen opwaarderen?. 2
 2. Kan ik mijn rekening met een creditcard opwaarderen?. 2
 3. Waarom blijft mijn opwaardeer transactie in de wachtstand?. 2
 4. Kan ik meerdere rekeningen tegelijk opwaarderen?. 2
 5. Ik zie de knop 'Opwaarderen' niet. Wat nu?. 2
 6. Saldo opwaarderen door middel van de KNIP Applicatie. 2
Blokkeren. 3
 1. Hoe blokkeer ik mijn betaalkaart?. 3
 2. Hoe activeer ik mijn betaalkaart, nadat hij was geblokkeerd?. 3
Instellingen. 4
 1. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens veranderen?. 4
 2. Hoe verander ik mijn wachtwoord?. 4
Inloggen. 5
 1. Hoe moet ik inloggen?. 5
 2. Wat kan je in KNIP online?. 5
 3. Hoe kan ik mijn betaalkaart/bracelet registreren?. 5
Overboeken. 6
 1. Wat kan ik met de knop 'Overboeken'?. 6
 2. Hoe kan ik mijn saldo overboeken?. 6
Anonieme betaalkaart voorzien van saldo. 7
 1. Hoe voorzie ik een anonieme betaalkaart van saldo?. 7
Algemene voorwaarden. 8


Saldo Opwaarderen

1.      Hoe kan ik mijn rekeningen opwaarderen?
Afhankelijk van de instellingen die de organisatie heeft gekozen kan dit via:
 • Een contante of PIN transactie bij een opwaardeerpunt op de locatie van het evenement.
 • Via het online opwaardeersysteem. (Volg hiervoor de stappen in de groene uitleg blokken binnen Mijn KNIP online)
2.      Kan ik mijn rekening met een creditcard opwaarderen?

Als de organisatie dit toestaat, dan kan dat. Je ziet dit wanneer je bent ingelogd. Onder de knop ‘Opwaarderen’ zie je de opwaardeermogelijkheden die bij de organisatie van toepassing zijn.

3.      Waarom blijft mijn opwaardeer transactie in de wachtstand?

Een opwaardering wordt in de wachtstand gezet als de opwaardeertransactie niet volledig is afgerond. Het is belangrijk dat je na de betaling bij je bank via de knoppen in de getoonde webpagina’s weer terug keert naar Mijn KNIP online. Alleen dan wordt direct nadat de betaling afgerond is het saldo op de KNIP rekening bijgeschreven. Sluit je het browserscherm vroegtijdig af, dan kan het tot 24 uur duren voordat het saldo bijgeschreven wordt. KNIP online kan de transactie pas verwerken als er een terugkoppeling is geweest dat er betaald is. Mocht die niet gegeven zijn dan checkt het systeem van KNIP online dit bij de bank en verwerkt de transactie als nog. Dit is een dubbele check waardoor het systeem juist veilig is. Normaliter wordt het bedrag binnen een dag vanzelf bijgeschreven op je KNIP rekening.

(dit kan alleen gebeuren wanneer de organisatie ervoor heeft gekozen dat gasten online kunnen opwaarderen)

4.      Kan ik meerdere rekeningen tegelijk opwaarderen?

Er verschijnt een vinkje wanneer je de rekening geselecteerd hebt. Je kan meerdere rekeningen selecteren. Klik dan op het IDeal teken en vul per rekening het gewenste op te waarderen bedrag in.

(dit is alleen van toepassing als de organisatie ervoor heeft gekozen dat gasten online kunnen opwaarderen)

5.      Ik zie de knop 'Opwaarderen' niet. Wat nu?

Wanneer je geen mogelijkheid hebt om op te waarderen dan is de opwaardeerovereenkomst nog niet actief. Dit kan een keuze zijn van de organisatie of het wordt binnenkort geactiveerd.

6.      Saldo opwaarderen door middel van de KNIP Applicatie.

Wanneer u de KNIP App download op uw smartphone, kunt u de betaalkaart of KNIP rekening via uw smartphone online opwaarderen.

(dit kan alleen wanneer de organisatie ervoor heeft gekozen om met de KNIP App te werken)
Blokkeren

1.      Hoe blokkeer ik mijn betaalkaart?

Klik op Blokkeren. Klik daarna op het kruisje achter de rekening / betaalkaart die je wilt blokkeren.

2.      Hoe activeer ik mijn betaalkaart, nadat hij was geblokkeerd?

Klik op Blokkeren. Klik vervolgens op het vinkje achter uw rekening / betaalkaart.

Instellingen

1.      Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens veranderen?

Ga naar Instellingen en kies voor 'Mijn gegevens'. Verander je gegevens en vergeet niet op 'Opslaan' te klikken. Je komt ook bij je gegevens door rechtsboven op de pagina op ‘Profiel’ te klikken.

2.      Hoe verander ik mijn wachtwoord?

Ga naar Instellingen en kies voor 'Mijn gegevens'. Verander je wachtwoord en vergeet niet op 'Opslaan' te klikken. Je komt ook bij je gegevens door rechtsboven op de pagina op ‘Profiel’ te klikken.

Inloggen

1.      Hoe moet ik inloggen?

Allereerst is het van belang de je de betaalkaart registreert. Wanneer de betaalkaart geregistreerd is kun je inloggen in Mijn KNIP online.

2.      Wat kan je in KNIP online?

In Mijn Knip Online kun je:
 • Saldo en transacties inzien
 • Betaalkaart opwaarderen/ saldo's overboeken (mogelijk)
 • Persoonlijke instellingen inzien en wijzigen
 • Betaalkaart blokkeren en deblokkeren
3.      Hoe kan ik mijn betaalkaart/bracelet registreren?
 • Ga naar de website www.mijnkniponline.nl
 • Klik op de knop ‘Registreer’.
 • Kies voor de optie ‘Betaalkaarten’
 • Voer op deze pagina het kaartnummer en de CVC code van uw betaalkaart in.
 • Deze gegevens kunt u terug vinden op de betaalkaart zelf.
 • Voer vervolgens een zelfverzonnen wachtwoord in en klik op de knop ‘Registreer’.
 • Er wordt nu een e-mail naar uw e-mailadres toegestuurd waarin u de registratie kunt bevestigen.
 • Open de e-mail en klik op de knop ‘bevestigen’. Uw registratie is nu succesvol afgerond.
Overboeken

1.      Wat kan ik met de knop 'Overboeken'?

Met de knop 'Overboeken' kun je het saldo van je betaalkaart overboeken naar een andere rekeningen binnen KNIP online.

2.      Hoe kan ik mijn saldo overboeken?

Klik in Mijn KNIP online op de knop 'Overboeken'. Doorloop vervolgens de aangegeven stappen.


Anonieme betaalkaart voorzien van saldo

1.      Hoe voorzie ik een anonieme betaalkaart van saldo?
 • Kies voor Rekeningen.
 • Swipe naar rechts om in je spaarrekening te komen en klik op de pijltjes.
 • Ga naar ‘selecteer’ en kies voor de betaalkaart.
 • Scan de QR-Code of vul nogmaals het kaartnummer in.
 • De App vraagt je nu om een CVC-Code, deze code staat voor op de kaart.
 • Vul het gewenste bedrag in en kies voor gereed.
 

 Algemene voorwaarden

Toelichting begrippen en diensten
 
 Onderstaand worden een aantal begrippen toegelicht die in de onderstaande bestanden worden gebruikt. Daarnaast wordt er weergegeven welke diensten er van toepassing zijn in deze algemene voorwaarden. 
 
 De algemene voorwaarden Token, Gebruiksvoorwaarden Online platform en KNIP App zijn in werking getreden op 28 juli 2016
 
 Begrippen

De organisatie:          met ‘de organisatie’ wordt Don Quichot lustrum USC bedoeld.

Het Token:                 met ‘het Token’ wordt  de Don Quichot betaalkaart bedoeld. Dit is het 
                         betaalmiddel waarmee u kunt betalen bij de organisatie.

Online platform:        Het online platform dat gebruikt wordt voor het token is usc.mijnkniponline.nl

Contactgegevens

KNIP cashless events:           E-mail: info@knipcashlessevent.nl 
 Telefoonnummer: 030 276 77 70
 Tenaamstelling: KNIP cashless events
 Adres: Herculesplein 313 
 Plaats: Utrecht

Contactgegevens

Organisatie                E-mail: exploitatie@lustrumusc.nl
 Telefoonnummer: N.B.
 Tenaamstelling: Lustrum USC
 Adres: Janskerkhof 14
 Plaats: Utrecht


 Diensten
 
 KNIP Applicatie:       met de KNIPP App worden de Applicaties bedoeld die zijn te 
                                    downloaden voor IOS of Androit. 
                                    - Voor het IOS operating systeem is deze te downloaden in de Appstore:  
                                    https://itunes.Apple.com/nl onder de naam ‘KNIP App’.
                                    - Voor het Android operating systeem is deze te downloaden in de  
                                    Google Play store: https://play.google.com onder de naam ‘KNIP App’.
 
 Het service e-mailadres van de organisatie is: info@knipcashlessevents.nl


 Het minimale oplaadbedrag van een Token: het minimale oplaadbedrag is €10,00
 Het maximale oplaadbedrag van een Token is: het maximale oplaadbedrag is €250,00
 


Mogelijkheid om restitutie aan te vragen:   Nee
 Restitutie termijn: `                                    NVT 
 Administratiekosten voor restitutie:                     NVT 
 
Maakt de organisatie gebruik van geregistreerde Tokens?(artikel 5): JA
Maakt de organisatie gebruik van de optie online opwaarderen?(Artikel 6): JA

 Algemene Voorwaarden Tokens
 1. Introductie
1.1         In  deze  algemene  voorwaarden  (deze  Algemene  Voorwaarden)  leest  u  wat  uw 
               rechten en plichten zijn als houder van een Token (de Token).
1.2         Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar: (i) “u” of “uw” wordt 
               daarmee bedoeld de houder van de Token; en (ii) “wij”, “ons”, “onze” wordt daarmee 
               bedoeld de organisatie (de organisatie) met de aan haar verbonden ondernemingen en 
               groepsmaatschappijen. Het begrip ‘de organisatie’ wordt toegelicht in de begrippenlijst 
               op pagina 3.
 1. Waarom deze Algemene Voorwaarden?
2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Token en het online en offline 
               gebruik dat u van de Token maakt.
2.2         Het is van belang dat u de Token zorgvuldig en in overeenstemming met deze
              Algemene Voorwaarden gebruikt.
2.3            Deze Algemene Voorwaarden gelden voor zowel geregistreerde als niet- geregistreerde 
              Tokens (zoals verder uitgelegd in artikel 4).
 1. Hoe kan ik een Token krijgen?
3.1         De Token wordt uitgegeven door de organisatie. De Token is en blijft ons eigendom.
3.2         De  Token  is  bedoeld  voor  natuurlijke  personen  vanaf  twaalf  jaar  die  in 
               Nederland wonen. Als u minderjarig (jonger dan 18 jaar) bent, moet uw wettelijke 
               vertegenwoordiger toestemming geven voor het verkrijgen en het gebruiken van de 
               Token.
3.3         De organisatie zal zorgt dragen voor servicepunten waar de Tokens worden uitgegeven.  
3.4         In bepaalde gevallen kan de Token thuis gestuurd worden (dit zal door de organisatie 
               worden bepaald)
 Geregistreerde en niet-geregistreerde Tokens, wat is het verschil?
4.1         Er bestaan 2 soorten Tokens: (i) geregistreerde Tokens; en (ii) niet- geregistreerde 
               Tokens.
(a)       Geregistreerde Tokens: dit zijn tokens waaraan een gebruiker is gekoppeld die zich heeft 
        geregistreerd via het online platform van de organisatie. Een geregistreerde Token is 
            persoonlijk en niet anoniem.
(b)      Niet-geregistreerde Tokens: dit zijn Tokens waaraan   geen gebruiker is gekoppeld en dus 
          waarvoor niemand zich heeft geregistreerd via het online platform van de organisatie. Een 
           niet-geregistreerde Token is niet- persoonlijk en anoniem.
4.2         Het is niet verplicht de Token te registreren. Wel heeft het registreren van de
               Token veel voordelen zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd.

 1. Hoe kan ik mijn Token registeren en wat zijn daar de voordelen van?
  Artikel 5 is alleen van toepassing wanneer de organisatie ervoor heeft gekozen om met  
   geregistreerde Tokens te werken. Op pagina 3 kunt u terugvinden of de organisatie 
   gebruik maakt van deze optie.
5.1       U kunt            uw Token op elk moment registreren via het online platform van de 
              organisatie.
5.2         U  bent  zelf  verantwoordelijk  voor  een  juiste  en  correcte  registratie.  U  kunt  uw 
               instellingen te allen tijde online bekijken en wijzigen.
5.3         De voordelen van registratie zijn, onder andere, dat u de Token online kunt 
               opladen(optioneel), blokkeren en uw actuele transacties en saldo kunt checken.
5.4         Op uw registratie van de Token zijn de Privacy Satements van toepassing zoals 
               uitgelegd in artikel 20.
 1. Hoe kan ik mijn Token opladen?
6.1          U  kunt  uw  niet-geregistreerde en geregistreerde Token offline  opladen.  Dit  kan  
         met muntgeld, papiergeld of pinbetaling bij een servicepunt van de organisatie.
6.2       U kunt uw geregistreerde Token naast offline opladen ook online opladen. Dit is alleen 
             mogelijk wanneer de organisatie voor de online oplaad optie heeft gekozen. Online 
             kunt u de Betaalkaart opladen via het online platform van de organisatie of via de KNIP 
             Applicatie die u kunt downloaden op uw smartphone. Online kan er betaald worden via 
             Ideal of credit card (Visa of Mastercard). Op pagina 3 kunt u terugvinden of de 
             organisatie gebruik maakt van de online oplaad optie.
6.3          Het minimale en maximale bedrag voor zowel online als offline opladen, wordt door de 
             organisatie bepaald een staat aangegeven in de begrippenlijst op pagina 3.
6.4         Aan het online opwaarderen van uw Token kunnen kosten verbonden zijn van derden 
          (waaronder uw bank). Er kunnen ook door ons transactiekosten in rekening gebracht 
               worden voor het online of offline opladen van de Token maar deze kosten zullen altijd 
               van tevoren aan u worden gecommuniceerd.
6.5        Na het accorderen van de oplaadhandelingen kunt u het opladen van het saldo niet 
             meer herroepen.
6.6        Wij mogen een opdracht tot opladen weigeren indien: (a)         wettelijke regels dit ons verbieden;
(b)         u uw verplichtingen tegenover ons niet nakomt;
(c)         u uw Token niet of niet meer alleen mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat daarvoor 
               toestemming van een bewindvoerder of curator nodig is;
(d)         wij weten of vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik; of
(e)           wij hiervoor een andere gegronde reden hebben.
 1. Hoe kan ik met mijn Token betalen?
7.1         U kunt met uw Token betalen bij de afrekenpunten van de organisatie.
7.2         U betaalt door de Token op de tokenlezer te (laten) leggen of een ander daartoe kenbaar 
               gemaakt apparaat. Daarna kunt u de betaling effectueren.
7.3         Als de automaat een betaling met uw Token accepteert, wordt het betaalde bedrag 
               automatisch in mindering gebracht op het saldo op uw Token.
7.4         Aan betalingen met de Token zijn geen kosten verbonden.
7.5             Na het uitvoeren van de betalingshandelingen kunt u een betaling niet meer herroepen.
7.6         Wij mogen een opdracht voor een betaling weigeren indien:
(a)           het tegoed op uw Token lager is dan het bedrag van de betaling;
(b)          wettelijke regels dit ons verbieden;
(c)           u uw verplichtingen tegenover ons niet nakomt;
(d)           u uw Token niet of niet meer alleen mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat daarvoor 
                 toestemming van een bewindvoerder of curator nodig is;
(e)           wij weten of vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik; of
(f)           wij hiervoor een andere gegronde reden hebben.
 1. Kan ik na het opladen van mijn Token het geld weer laten terugstorten(restitutie)?
 Artikel 8 is alleen van toepassing wanneer de organisatie voor de optie restitutie heeft gekozen. Op pagina 3 kunt u terugvinden of de organisatie gebruik maakt van deze optie.

8.1         Houders van geregistreerde Tokens kunnen het gehele saldo op de geregistreerde Token 
               giraal laten terugstorten via het online platform van de organisatie. Houdt er rekening 
               mee dat er een termijn staat vastgesteld voor het aanvragen van restitutie. De restitutie 
               termijn wordt aangegeven op pagina 3.
8.2         Voor terugstortingen kunnen door ons administratiekosten in rekening worden gebracht. 
               Deze administratiekosten kunnen door ons worden aangepast na voorafgaande 
               mededeling aan u. Ook kan in het geval van een door u gevraagde terugstorting door 
               ons om een geldige legitimatie worden gevraagd. De administratiekosten worden 
               weergegeven op pagina 3.
 1. Wanneer vervallen de saldi op de Token?
  9.1       De saldi op de Token zijn geldig tot de geldigheidsdatum die op de Token
                wordt weergegeven of door de geldigheidsdatum die door de organisatie wordt  
               gecommuniceerd.
 1. Wat te doen bij verlies of diefstal?
10.1     In het geval van verlies of diefstal van uw geregistreerde Token dient u uw 
             geregistreerde Token zo snel als mogelijk online te blokkeren via het online platform. 
                 Voor niet-geregistreerde Tokens geldt dat de Token niet op afstand kan worden 
             geblokkeerd.
10.2       In het geval van verlies of diefstal van een Token stelt u ons daarvan zo snel als 
               mogelijk op de hoogte via de contactgegevens genoemd in artikel 18. U bent zelf 
               verantwoordelijk voor eventuele aangifte en kosten en u draagt zelf het risico van 
               eventueel verlies van saldo.
10.3       Als een geregistreerde Token is gestolen, hebben wij het recht om u te verzoeken de 
               diefstal zo snel als mogelijk te melden bij de politie. U bevestigt deze aangifte 
               schriftelijk aan ons door een afschrift van de aangifte aan ons te sturen. Als eigenaar 
               van de Token hebben ook wij het recht om bij de politie aangifte te doen van diefstal. 
               Wij hoeven van dat recht geen gebruik te maken. Als wij aangifte doen van diefstal, 
               zullen wij (persoons)gegevens van u die bij ons bekend zijn, aan de politie verstrekken 
               als de politie daarom vraagt
10.4         Na het blokkeren van een geregistreerde Token kan er een nieuwe  Token 
               aangevraagd worden via het service e-mail adres van de organisatie.

 1. Wat u moet doen met een defecte Token?
11.1       U kunt een defecte Token inleveren bij een servicepunt van de organisatie. Bij 
            ontvangst van uw defecte Token zullen wij kosteloos een nieuwe niet-geregistreerde 
               Token aan u verstrekken waar wij het aanwezige saldo van uw oude Token op zullen 
               storten tenzij wij concluderen dat de Token niet defect is of het defect aan u te wijten 
               is. Het door ons afgelezen saldo op de Token geldt als dwingend bewijs. In dit verband 
               geldt dat wanneer u een defecte geregistreerde Token bij ons heeft ingeleverd wij er ons 
               voor zullen inspannen dat de aan u uitgegeven niet- geregistreerde Token alsnog op uw 
               naam wordt geregistreerd.
11.2       Indien wij concluderen dat het defect te wijten is aan een door u onjuist gebruik van 
               de token zullen wij voor een vervangende geregistreerde Token kosten in rekening 
               brengen die wij vooraf met u zullen communiceren.
 1. Wat zijn de gevolgen van fraude met de Token?
12.1       Frauduleuze handelingen met geregistreerde of niet-geregistreerde tokens, of een 
               vermoeden daarvan dienen zo snel mogelijk aan ons te worden gemeld via de 
               contactgegevens genoemd in artikel 18. Onder frauduleuze handelingen wordt onder
             meer verstaan het kopiëren of vervalsen van geregistreerde of niet-geregistreerde
            Tokens.
12.2       Wij  kunnen  naar  aanleiding  van  uw  melding een onderzoek instellen,  maar  zijn 
               daartoe niet verplicht. Wij kunnen bij een dergelijk onderzoek derden inschakelen.
12.3       Na melding van fraude of een vermoeden daarvan, hebben wij het recht om naar 
               eigen  inzicht  en  zo  snel als  wij  nodig  vinden  een  geregistreerde  Token  op afstand 
               te blokkeren of een niet-geregistreerde Token of een geregistreerde Token bij een 
               servicepunt van ons in te nemen. Wij hebben dit recht ook als wij zelf een redelijk 
               vermoeden hebben dat er frauduleuze handelingen worden gepleegd met de Token.
12.4       Na melding van fraude of een vermoeden daarvan, levert u de Token zo snel als 
               mogelijk in bij een (bemand) oplaadpunt. Bij ontvangst van uw Token zullen wij 
               kosteloos een nieuwe niet-geregistreerde token aan u verstrekken waar wij het 
               aanwezige saldo van uw oude Token op zullen storten tenzij wij concluderen dat er 
        geen sprake is van fraude of de fraude aan u te wijten is. Het door ons afgelezen 
               saldo op de Token geldt als dwingend bewijs. In dit verband geldt dat wanneer u een 
               geregistreerde Token bij ons heeft ingeleverd wij er ons voor zullen inspannen dat de 
          aan u uitgegeven niet-geregistreerde Token alsnog op uw naam wordt geregistreerd.
12.5       Indien wij concluderen dat de fraude aan u te wijten is, houden wij u aansprakelijk 
               voor alle schade in verband daarmee. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade 
               die u lijdt in het geval van fraude tenzij dat te wijten is aan onze schuld of onze grove 
               nalatigheid.
 1. Wanneer eindigt uw gebruiksrecht?
13.1       Het gebruiksrecht op de Token eindigt in de volgende gevallen:
(a                       u levert uw Token in bij ons via de contactgegevens genoemd in artikel
                        18 of bij een serviepunt met de mededeling dat u uw gebruiksrecht van de Token 
                           wilt opzeggen (wij kunnen in een dergelijk geval om legitimatie vragen);
(b)                   de  houder  van  een  geregistreerde  Token overlijdt  en  wij  ontvangen hiervan 
                         een  melding;
(c)               wij  blokkeren  op  afstand een geregistreerde Token na  melding  van verlies of 
                         diefstal;
(d)                   wij blokkeren op afstand een geregistreerde Token bij fraude of een redelijk 
                         vermoeden daarvan of wij nemen in een dergelijk geval een geregistreerde of 
                         niet- geregistreerde Token in;
(e)                      wij nemen een defecte Token in;
(f)                      wij zijn genoodzaakt de Token te beëindigen vanwege een richtlijn of 
                           aanwijzing van een autoriteit, zoals een toezichthouder of een bankinstelling;
(g)      u heeft schriftelijk aangegeven dat u niet akkoord gaat met een wijziging van deze 
             Algemene Voorwaarden overeenkomstig artikel 17.2;
(h)        de geldigheidsduur van de Token (zoals opgenomen op de Token) is verlopen;
(i)          een zwaarwegend belang rechtvaardigt beëindiging van het gebruiksrecht op de Token;
(j)         door eenzijdige opzegging door ons per email naar uw e-mailadres met inachtneming van 
             een opzeggingstermijn van ten minste 2 weken; of
(k)        met onmiddellijke ingang en zonder enige ingebrekestelling door ons middels een email 
         naar uw e-mail adres indien u uw verplichtingen uit hoofde van deze Algemene 
             Voorwaarden of andere voorschriften niet nakomt.
13.2       U mag de token direct na het einde van het gebruiksrecht niet meer gebruiken.
Het einde van het gebruiksrecht van de Token heeft geen gevolgen voor de gegevens die 
             zijn opgeslagen op de betreffende Token of in onze administratie. Het einde van het 
             gebruiksrecht van de Token heeft ook geen gevolgen voor uw recht op restitutie van het 
             saldo, behalve in gevallen van eigen schuld.
 1. Wat zijn uw plichten?
14.1       U gaat zorgvuldig met de Token om en gebruikt de Token alleen voor het doel waarvoor hij is verstrekt.
14.2       U bent verantwoordelijk voor de Token zodra u de Token heeft ontvangen.
Vanaf  dat  moment  ligt  het  risico  van  verlies,  diefstal  of  beschadiging  van  de Token bij u.
14.3       U bent als enige gerechtigd de Token te gebruiken. U deelt de Token, de CVC-code of het Token-nummer niet met derden.
14.4       Het is niet toegestaan de Token te verkopen, ter verkoop aan te bieden of te verstrekken aan derden. Het is ook niet toegestaan om de Token ten behoeve van derden op te (doen) laden. Het is u eveneens niet toegestaan de Token te verpanden of anderszins te bezwaren.
14.5       Het is niet toegestaan de Token te beschadigen, te wijzigen of te gebruiken in strijd met deze Algemene Voorwaarden of onze instructies. Het is niet toegestaan de beveiligingsmaatregelen op de Token te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, te omzeilen of de werking daarvan op een andere manier te hinderen ten behoeve van ongeoorloofd gebruik. Het is ook niet toegestaan om gelegenheid te bieden tot een van de bovenstaande handelingen of deze handelingen door anderen te laten uitvoeren.
14.6     Als geregistreerde houder van de Token brengt u ons zo snel mogelijk op de hoogte zodra er iets verandert in uw adres, naam (bijvoorbeeld als u bent getrouwd of gescheiden), telefoonnummer of e-mailadres. Dat kunt u doen via het online platform van de organisatie.
 1. Wanneer zijn wij aansprakelijk?
15.1       Wij zijn tegenover u niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de Token tenzij dit te wijten is aan onze opzet of grove schuld.
15.2       Als wij aansprakelijk zijn voor enige schade hoeven wij u slechts schade te vergoeden als die in voldoende direct verband staat met de gebeurtenis waarvoor wij aansprakelijk zijn en daarvan een gevolg is, en die schade ons mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. Uit de wet vloeit voort dat u gehouden bent tot het in redelijkheid nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van schade.
 
Wat moet u verder nog weten?

16.1       De saldi op de Token worden gehouden door en op de rekeningen van de organisatie.
16.2       U ontvangt geen rente over het saldo op uw Token.
16.3       Wij hebben op elk moment het recht om bij de uitgifte van Token en werkzaamheden  die  daarvoor  nodig  zijn  gebruik  te  maken  van  de  diensten  van derden.
16.4       Hebben wij een bedrag van u te vorderen, zoals een saldotekort of verschuldigde administratiekosten, dan hebben wij het recht om wat wij opeisbaar of onder voorwaarde van u te vorderen hebben, dan zullen wij alle middelen rechtens tot onze beschikking kunnen inzetten om dit bedrag te verkrijgen, in welk verband u in ieder geval accepteert de kosten van incasso te dragen. U bent akkoord dat wij enige vorderingen van ons op u ook kunnen verrekenen met al dan niet opeisbare vorderingen van u op ons.
16.5       Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten kunnen wij het gebruik van uw Token (tijdelijk) stopzetten of beperken.
16.6       Wij kunnen de Token blokkeren indien het saldo gelijk of lager is dan EUR 0 of wij het redelijke vermoeden hebben dat u uw betalingsverplichtingen aan ons niet kunt nakomen.
16.7       De  door  ons  gehouden  en  bewaarde  gegevens  in  verband  met  de  Token (waaronder het door ons afgelezen saldo) gelden als dwingend bewijs.
16.8       In bepaalde gevallen kunnen wij u verzoeken een geldig legitimatiebewijs aan ons te verstrekken.
16.9       Aan het online getoonde saldo van de geregistreerde Token kunnen geen rechten worden ontleend, zeker rond wedstrijddagen kan dit afwijken van het daadwerkelijke saldo op de Token.
16.10     Indien  u  een  betaling  wenst  te  betwisten  dient  u  uiterlijk  binnen  2  weken  na constatering van een betalings- of registratiefout met ons contact op te nemen.   De gegevens in onze administratie gelden in alle gevallen als dwingend bewijs voor het saldo op uw Token en alle transacties die u met de Token heeft gedaan.
 1. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
17.1       Deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder uw goedkeuring worden gewijzigd. Wij zullen een duidelijke mededeling plaatsen op het online platform om u te informeren over materiele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden.
17.2       Als  u  het  niet  eens  bent  met  een  aanvulling,  wijziging  of  vervanging  van  deze Algemene Voorwaarden, kunt u binnen een periode van 2 maanden na wijziging uw gebruiksrecht schriftelijk opzeggen en de Token bij ons inleveren. Als u binnen die periode niet schriftelijk reageert, wordt u geacht de aanvulling, wijziging en/of vervanging te hebben aanvaard.
 
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via email, via tel of via post. Deze contactgegevens worden weergegeven op pagina 3.
 1. Akkoord met deze Algemene Voorwaarden?
Op het moment dat u de Token voor de eerste keer oplaadt gaat u onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 1. Privacy Statements
20.1         De verwerking van uw persoonsgegevens door of namens ons zal plaatsvinden met 
               inachtneming   van   de   privacy   statements   zoals   gepubliceerd   op  het online 
               platform.
20.2       Als u een niet-geregistreerde Token gebruikt, kan het incidenteel gebeuren dat u uw persoonsgegevens verstrekt aan ons of een bedrijf dat de niet-geregistreerde Token als betaalmiddel accepteert. Bijvoorbeeld als u contact opneemt met de betreffende klantenservice.

 Hoe zijn deze Algemene Voorwaarden te verkrijgen?

21.1       U  kunt  deze  Algemene  Voorwaarden  kosteloos  verkrijgen  bij  een servicepunt 
               van de organisatie.
21.2       Wij  publiceren  deze  Algemene  Voorwaarden  en  elke  update  daarvan  op  het online platform.
21.3       Deze  Algemene  Voorwaarden  zijn  alleen  in  het  Nederlands  te  verkrijgen.  Alle communicatie in verband met deze Algemene Voorwaarden zal in het Nederlands worden gevoerd.
 1. Overdracht
Wij mogen (onze rechten en verplichtingen uit) deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdragen. Middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden geeft u daarvoor bij voorbaat uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.
 1. Toepasselijk recht en forum
23.1       Op deze Algemene Voorwaarden en iedere niet-contractuele verplichting die daaruit voortvloeit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2       Alle  geschillen  die  mochten  ontstaan  uit  of  in  verband  met  deze  Algemene Voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, met de mogelijkheid van beroep en eventueel cassatie. Gebruiksvoorwaarden online platform en KNIP App

De door Le Credit Group geleverde diensten zijn onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Le Credit Group behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Deze gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van het online platform van Le Credit Group en de KNIP Applicatie (zie art. 3) zijn in werking getreden op de datum die op pagina 3 wordt weergegeven.
 1. Introductie
  • In deze  Gebruiksvoorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als gebruiker van het online platform en de KNIP App.
  • Waar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar: (i) “u” of “uw” wordt bedoeld de natuurlijke persoon die inlogt op één van de genoemde omgevingen (zie art.3); en met (ii) “wij”, “ons”, “onze” wordt bedoeld Le Credit Group B.V. met de aan haar verbonden ondernemingen en groepsmaatschappijen.
 1. Waarom deze Gebruiksvoorwaarden?
  • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het online platform en de KNIP App.
  • Het is van belang dat u tijdens het gebruik maken van het online platform en de KNIP App in overeenstemming bent met deze Gebruiksvoorwaarden handelt.
 1. Wat wordt bedoeld met het online platform en de KNIP App?
  • Met het online platform wordt bedoeld, het platform waarmee u uw betaalrekening, Token en account beheert welke u verkregen heeft via een aangesloten organisatie (zie art. 4) .
  • Het online platform is te bereiken via onderstaande URL’s (of een afgeleide daarvan) of een andere door uw organisatie kenbaar gemaakte URL:
  • Met de KNIP App worden de Applicaties bedoeld die zijn te downloaden voor IOS of Android.
   • Voor het IOS operating systeem is deze te downloaden in de Appstore: https://itunes.Apple.com/nl onder de naam ‘KNIP App’.
   • Voor het Android operating systeem is deze te downloaden in de Google Play store: https://play.google.com onder de naam ‘KNIP App’.
 1. Wat wordt bedoeld met ‘de organisatie’?
  • De organisatie is het orgaan (club, vereniging, bedrijf of andersoortige organisatie) die de Tokens uitgeeft.
  • De organisatie is de eigenaar van het Token.
  • De organisatie bepaalt de regels omtrent het opwaarderen van de betaalrekening en betalen met het Token of de betaalrekening.
  • Wij bieden enkel het online platform en de KNIP App aan, waarmee u het account horende bij het Token en de betaalrekening kan beheren.
 1. Wat wordt bedoeld met ‘het Token’? 
  • Het Token is het betaalmiddel waarmee u kunt betalen bij de organisatie. De meest gangbare vormen zijn op dit moment een ‘betaalkaart’ of een ‘bandje’. Maar het Token kan ook in een mobiele telefoon zitten of in een andere vorm worden uitgegeven.
  • Het Token zit gekoppeld aan een betaalrekening waar uw saldo op staat.
 1. Wat wordt bedoeld met ‘de betaalrekening’?
  • De betaalrekening is een digitale rekening waar het saldo bij de betreffende organisatie op wordt bijgehouden.
  • Deze betaalrekening (het saldo en de transacties) is in te zien via het online platform en de KNIP App.
 1. Wat wordt bedoeld met ‘het account’?
  • Het account is uw persoonlijke online omgeving van waaruit u uw Token/betaalrekening kunt beheren.
  • Het account is te benaderen via het online platform of de KNIP App.
  • De toegang tot het account krijgt u bijvoorbeeld door een combinatie van uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord. Hierbij zijn ook andere inlogmethoden toepasbaar.
  • Deze kunt u bij het aanmaken van het account instellen.
  • Voor het aanmaken van een account moet uw e-mailadres geverifieerd worden. Dit gebeurt middels een verificatie link die naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden wordt.
  • Het is mogelijk om via uw account, Tokens en betaalrekeningen van verschillende organisaties te beheren.
 1. Wat wordt bedoeld met een ‘KNIP code’?
  • Een KNIP code is een code die door een organisatie verstrekt kan worden, zodat u een account en een betaalrekening kunt aanmaken bij de juiste organisatie.
 1. Wanneer kan ik gebruik maken van het online platform en/of de KNIP App?
  • U kunt gebruik maken van het online platform en de KNIP App als u via een aangesloten organisatie een Token of een KNIP code hebt ontvangen.
  • Het online platform en de KNIP App zijn bedoeld voor natuurlijke personen vanaf twaalf jaar die in Nederland wonen. Als u minderjarig (jonger dan 18 jaar) bent, moet uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven voor het verkrijgen en het gebruiken van het online platform en de KNIP App.
  • Het is niet verplicht gebruik te maken het online platform en de KNIP App. Wel heeft het gebruikmaken van het online platform en de KNIP App veel voordelen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden uitgelegd (art. 10).
 1. Hoe kan ik een account aanmaken op het online platform en de KNIP App en wat zijn daar de voordelen van?
  • Als u een Token heeft ontvangen met een Token nummer en een CVC-code kunt u zich registreren via het online platform of de KNIP App downloaden zoals omschreven (zie art. 3). Volg voor het registeren de stappen op door u organisatie bekendgemaakte URL of in de KNIP App.
 • Als u een KNIP code heeft ontvangen kunt u ook zich registreren via het online platform of de KNIP App. Volg de stappen op de website of in de App.
 • U bent  zelf  verantwoordelijk  voor een juiste en correcte registratie. U kunt uw instellingen te allen tijde online of in de App bekijken en wijzigen.
 • De voordelen van registratie zijn, onder andere, dat u uw account online of via de App kunt opladen, blokkeren en uw actuele transacties en saldo kunt checken.
 • Op het aanmaken van een account en de registratie van uw gegevens zijn de Privacy Statements van toepassing zoals wordt uitgelegd in artikel 26.
 1. Hoe kan ik mijn Token opladen?
  • Dit is per organisatie verschillend. In veel gevallen kunt u Tokens offline opladen op de locatie. Dit kan dan over het algemeen met muntgeld, papiergeld of Pinbetaling bij een daartoe kenbaar gemaakt oplaadpunt.
 • De online oplaad mogelijkheden verschillen per organisatie. Mogelijkheden zijn iDEAL, CreditCard (VISA of Mastercard) of andere methoden.
 • Het minimale en maximale bedrag voor het online en offline opladen wordt door de organisatie bepaald
 • Aan het online opwaarderen van uw Tokens kunnen kosten verbonden zijn van derden (waaronder uw bank). Er kunnen ook door de organisatie transactiekosten in rekening gebracht worden voor het online of offline opladen van de betaalrekening, deze kosten zullen altijd van tevoren aan u worden gecommuniceerd.
 • Na het accorderen van de oplaadhandelingen kunt u het opladen van het saldo niet meer herroepen.
 • Wij mogen een opdracht tot opladen weigeren indien:
 • wettelijke regels dit ons verbieden;
 • u uw verplichtingen tegenover ons niet nakomt;
 • u uw betaalrekening niet of niet meer alleen mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat daarvoor toestemming van een bewindvoerder of curator nodig is;
 • wij weten of vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik;
 • of wij hiervoor een andere gegronde reden hebben.
 1. Hoe kan ik met mijn tegoed betalen?
  • U kunt met uw tegoed op de daartoe door de organisatie kenbaar gemaakte locaties betalen.
  • Het tegoed is alleen geldig bij de organisatie waarvoor u het tegoed heeft opgewaardeerd.
  • U kunt betalen door uw Token op de tokenlezer te (laten) leggen of een ander daartoe kenbaar gemaakt Apparaat.
  • Als de automaat een betaling met uw Token uitvoert, wordt het betaalde bedrag automatisch in mindering gebracht op uw tegoed bij de organisatie.
  • De kosten voor het betalen met het Token worden door de organisatie bepaald.
  • Na het uitvoeren van de betalingshandelingen kunt u een betaling niet meer herroepen.
  • Wij mogen een opdracht voor een betaling weigeren indien:
   • het tegoed op uw Token lager is dan het bedrag van de betaling;
   • wettelijke regels dit ons verbieden;
   • u uw verplichtingen tegenover ons niet nakomt;
   • u uw account niet of niet meer alleen mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat daarvoor toestemming van een bewindvoerder of curator nodig is;
   • wij weten of vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik; of
   • wij hiervoor een andere gegronde reden hebben.
 1. Wie beheert het online opgeladen tegoed?
  • Het online opgeladen tegoed wordt ontvangen door de stichting beheer derdengelden van Payment Service Provider Adyen.
  • Het tegoed wordt conform afspraken met de organisatie uitbetaald aan de organisatie.
  • De organisatie beheert vervolgens het tegoed.
 1. Kan ik na het opladen van mijn betaalrekening het geld weer laten terugstorten (restitutie)?
  • Dit is afhankelijk van de organisatie waar u het tegoed heeft opgewaardeerd.
 1. Wanneer vervallen de saldi op de betaalrekening?
  • Dit is afhankelijk van de organisatie waar u het tegoed heeft opgewaardeerd.
 1. Wat te doen bij verlies of diefstal?
  • In het geval van verlies of diefstal van uw Token kunt u deze wanneer geregistreerd via het online platform en/of de KNIP App, blokkeren.
  • Het is van belang dat u dit zo snel mogelijk meldt bij de organisatie die het Token heeft uitgegeven.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele aangifte en kosten en u draagt zelf het risico van eventueel verlies van saldo.
  • Als een Token is gestolen, hebben wij het recht om u te verzoeken de diefstal zo snel als mogelijk te melden bij de politie. U bevestigt deze aangifte schriftelijk aan ons door een afschrift van de aangifte aan ons te sturen. Als eigenaar van het online platform en de KNIP App hebben ook wij het recht om bij de politie aangifte te doen van diefstal. Wij hoeven van dat recht geen gebruik te maken. Als wij aangifte doen van diefstal, zullen wij (persoons)gegevens van u die bij ons bekend zijn, aan de politie verstrekken als deze daarom vraagt.
 1. Wat u moet doen met een defecte Token?
  • U kunt een defecte Token melden en inleveren bij de organisatie die het Token verstrekt heeft. De organisatie handelt dit verder met u af.
 1. Wat zijn de gevolgen van fraude met het Token, de betaalrekening of de het account?
  • Frauduleuze handelingen met het Token, de betaalrekening of het account, of een vermoeden daarvan dienen zo snel mogelijk aan ons te worden gemeld via de contactgegevens genoemd in artikel 25. Onder frauduleuze handelingen wordt onder meer verstaan het kopiëren en/of vervalsen van Tokens.
  • Wij kunnen  naar  aanleiding  van  uw  melding een onderzoek instellen,  maar  zijn daartoe niet verplicht. Wij kunnen bij een dergelijk onderzoek derden inschakelen.
  • Na melding van fraude of een vermoeden daarvan, hebben wij het recht om naar eigen inzicht en zo snel als wij nodig vinden een Token op afstand te blokkeren. Wij hebben dit recht ook als wij zelf een redelijk vermoeden hebben dat er frauduleuze handelingen worden gepleegd met het Token.
  • Na melding van fraude of een vermoeden daarvan, levert u het Token zo snel als mogelijk in bij de organisatie die het Token heeft verstrekt.
  • Indien wij concluderen dat de fraude aan u te wijten is, houden wij u aansprakelijk voor alle geleden schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in het geval van fraude tenzij dat te wijten is aan onze schuld of onze grove nalatigheid.
 1. Wanneer eindigt uw gebruiksrecht?
  • Het gebruiksrecht op het online platform en de KNIP App eindigt in de volgende gevallen:
   • u levert uw Token in bij ons of de organisatie via de contactgegevens genoemd in artikel 18;
   • de houder van een account of Token overlijdt en wij  ontvangen hiervan een melding;
   • wij blokkeren op afstand  een account of Token  na  melding  van verlies of diefstal;
   • wij blokkeren op afstand een account of Token bij fraude;
   • wij nemen een defect Token in;
   • wij zijn genoodzaakt het account te beëindigen vanwege een richtlijn of aanwijzing van een autoriteit, zoals een toezichthouder of een bankinstelling;
   • u heeft schriftelijk aangegeven dat u niet akkoord gaat met een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden;
   • de geldigheidsduur van het Token gekoppeld aan het account (zoals gecommuniceerd door de organisatie) is verlopen;
   • een zwaarwegend belang rechtvaardigt beëindiging van het gebruiksrecht;
   • door eenzijdige opzegging door ons per e-mail naar uw e-mailadres met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 2 weken;
   • of met onmiddellijke ingang en zonder enige ingebrekestelling door ons middels een e-mail naar uw e-mailadres indien u uw verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden of andere voorschriften niet nakomt.
  • U mag het online platform en de KNIP App direct na het einde van het gebruiksrecht niet meer gebruiken.
 1. Wat zijn uw plichten?
  • U gaat zorgvuldig met het Token, de betaalrekening en het account om en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor hij is bedoeld.
  • U bent verantwoordelijk voor het Token, de betaalrekening of het account zodra u deze heeft ontvangen of aangemaakt. Vanaf dat  moment  ligt  het  risico  van  verlies,  diefstal  of  beschadiging  bij u.
  • U bent als enige gerechtigd het Token, de betaalrekening of het account te gebruiken. U deelt de inloggegevens, de CVC-code of het Token-nummer niet met derden.
  • Het is niet toegestaan het Token, de betaalrekening of het account te verkopen, ter verkoop aan te bieden of te verstrekken aan derden. Het is ook niet toegestaan om het Token, de betaalrekening of het account ten behoeve van derden op te (doen) laden. Het is u eveneens niet toegestaan het Token, de betaalrekening of het account te verpanden of anderszins te bezwaren.
  • Het is niet toegestaan het Token te beschadigen, te wijzigen of te gebruiken in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of onze instructies. Het is niet toegestaan de beveiligingsmaatregelen op het Token, de betaalrekening of het account te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, te omzeilen of de werking daarvan op een andere manier te hinderen ten behoeve van ongeoorloofd gebruik. Het is ook niet toegestaan om gelegenheid te bieden tot een van de bovenstaande handelingen of deze handelingen door anderen te laten uitvoeren.
 2. Als geregistreerde houder van het Token, de betaalrekening of het account brengt u ons zo snel mogelijk op de hoogte zodra er iets verandert in uw adres, naam (bijvoorbeeld als u bent getrouwd of gescheiden), telefoonnummer of e-mailadres. 
 3. Wanneer zijn wij aansprakelijk?
  • Wij zijn tegenover u niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Token, de betaalrekening of het account tenzij dit te wijten is aan onze opzet of grove schuld.
  • Als wij aansprakelijk zijn voor enige schade hoeven wij u slechts schade te vergoeden als die in voldoende direct verband staat met de gebeurtenis waarvoor wij aansprakelijk zijn en daarvan een gevolg is, en die schade ons mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. Uit de wet vloeit voort dat u gehouden bent tot het in redelijkheid nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van schade.
 4. Wat moet u verder nog weten?
  • U ontvangt geen rente over het saldo op uw betaalrekening.
  • Wij hebben op elk moment het recht om bij het beheren van de betaalrekening of het account en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, gebruik te maken van de  diensten van derden.
  • Hebben wij (al dan niet in naam van de organisatie) een bedrag van u te vorderen, zoals een saldotekort of verschuldigde administratiekosten, dan hebben wij het recht om wat wij opeisbaar of onder voorwaarde van u te vorderen hebben, dan zullen wij alle middelen rechtens tot onze beschikking kunnen inzetten om dit bedrag te verkrijgen, in welk verband u in ieder geval accepteert de kosten van incasso te dragen. U bent akkoord dat wij enige vorderingen van ons op u ook kunnen verrekenen met al dan niet opeisbare vorderingen van u op ons.
  • Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten kunnen wij het gebruik van het Token, de betaalrekening of het account (tijdelijk) stopzetten of beperken.
  • Wij kunnen het Token, de betaalrekening of het account blokkeren indien het saldo gelijk of lager is dan EUR 0 of wij het redelijke vermoeden hebben dat u uw betalingsverplichtingen aan ons of de organisatie niet kunt nakomen.
  • De door ons gehouden en bewaarde gegevens in verband met het Token, de betaalrekening of het account (waaronder het door ons afgelezen saldo) gelden als dwingend bewijs.
  • In bepaalde gevallen kunnen wij u verzoeken een kopie van uw geldig legitimatiebewijs aan ons te verstrekken.
  • Aan het online getoonde saldo van het Token, de betaalrekening of het account kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Indien u  een  betaling  wenst  te  betwisten  dient  u  uiterlijk  binnen  2  weken  na constatering van een betalings- of registratiefout met ons of de organisatie contact op te nemen. De gegevens in onze administratie gelden in alle gevallen als dwingend bewijs voor het saldo op het Token, de betaalrekening of het account.
 1. Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden
  • Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen zonder uw goedkeuring worden gewijzigd. Wij zullen een duidelijke mededeling plaatsen op het online platform of in de KNIP App om u te informeren over materiële wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
  • Als u  het  niet  eens  bent  met  een  aanvulling,  wijziging  of  vervanging  van  deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u binnen een periode van 2 maanden na wijziging uw gebruiksrecht schriftelijk opzeggen en het Token bij ons inleveren. Als u binnen die periode niet schriftelijk reageert, wordt u geacht de aanvulling, wijziging en/of vervanging te hebben aanvaard.
 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
  • Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@lecreditgroup.nl of via tel: 030 2767770 of per post: Le Credit Group BV ter attentie van “Verantwoordelijke online platform en KNIP App”, Herculesplein 313, 3584 AA Utrecht.
 2. Privacy Statements
  • De verwerking van uw persoonsgegevens door of namens ons zal plaatsvinden met inachtneming van de privacy statements zoals gepubliceerd op het online platform of in de KNIP App.
 1. Hoe zijn deze Gebruiksvoorwaarden te verkrijgen?
  • U kunt de gebruiksvoorwaarden opvragen via de contactgegevens zoals genoemd in art 25.
  • Wij publiceren  deze  gebruikersvoorwaarden  en  elke  update  daarvan op  het online platform en in de KNIP App.
  • Deze gebruikersvoorwaarden zijn alleen  in  het  Nederlands  te    Alle communicatie in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zal in het Nederlands worden gevoerd.
 1. Overdracht
  • Wij mogen (onze rechten en verplichtingen uit) deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde overdragen. Middels acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden geeft u daarvoor bij voorbaat uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.
 1. Toepasselijk recht en forum
  • Op deze Gebruiksvoorwaarden en iedere niet-contractuele verplichting die daaruit voortvloeit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen  die  mochten  ontstaan  uit  of  in  verband  met  deze  Gebruiksvoorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, met de mogelijkheid van beroep en eventueel cassatie.
Privacy Statement 
 1. Introductie
1.1          Dit privacy statement (dit Privacy Statement) van LCS XL B.V.  is van toepassing 
             op de online-registratie van de Token (de Token) en elk 
             (opvolgend) online of offline gebruik dat u van de Token wenst te maken.
1.2          Waar in dit Privacy Statement wordt verwezen naar: (i) “u” of “uw” wordt daarmee 
             bedoeld de houder van de Token; en (ii) “wij”, “ons”, “onze” wordt daarmee 
             bedoeld de organisatie met de aan haar verbonden ondernemingen en 
             groepsmaatschappijen.
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
2.1       In verband met uw gebruik van de Token kunt u zich vrijwillig online registeren 
             via het online platform van de organisatie of de KNIP Applicatie.  In  dat  verband      
             vragenwij  u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die verband houden met:
(a)                      identificerende  informatie,  zoals  uw  voornaam,  familienaam,  geslacht  en 
                           geboortedatum;
(b)                     contactinformatie, zoals uw e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer;
(c)                      financiële  informatie,  zoals  uw  bankrekeningnummer  (in  het  geval  u  in 
                           aanmerking wenst te komen voor eventuele terugstortingen);
(d)                      beveiligingsgerelateerde informatie, zoals uw wachtwoord, veiligheidsvraag 
                           en veiligheidsantwoord; en
(e)                      bepaalde gebruiks- en voorkeurinstellingen.
2.2         Het verstrekken van uw persoonsgegevens gebeurt door u op vrijwillige basis. In 
               sommige omstandigheden kan het niet-verstrekken van uw persoonsgegevens echter tot 
            gevolg hebben dat u geen of beperkt gebruik kunt maken van bepaalde producten of 
               diensten die verband houden met de Token.
2.3         Steeds  wanneer  u  gebruik maakt  van  onze  contactdiensten, met  inbegrip  van de 
               helpdeskdiensten verbonden aan de Token, kunnen uw berichten (gesproken, 
               tekst of anders) en alle betrokken technische informatie (zoals de oorsprong, het tijdstip 
               en de duur van de communicatie, of de beweerde identiteit van de deelnemers) worden 
         opgenomen en bewaard teneinde de doeltreffendheid en de prestaties van onze contactdiensten te evalueren, onwettig gebruik te voorkomen en te voldoen aan 
             onze wettelijke plichten.
2.4         Wij kunnen ook bepaalde informatie inzamelen door uw toegang tot en het gebruik 
               van de Token te registreren op basis van uw IP-adres, MAC-adres, 
               telefoonnummer, toestelinformatie, IMEI, IMSI en/of andere identificatiemiddelen of 
               via cookies.
 1. Waarvoor gebruiken wij de ingezamelde persoonsgegevens?
3.1         Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verkrijgen teneinde:
(a)         uw  Token  te  beheren,  de  Token-diensten  te  verlenen  en  een antwoord te geven op uw eventuele vragen;
(b)       u, ons en onze klanten en zakenpartners te beschermen en preventief op te treden 
             tegen fraude, ongeoorloofde transacties of overige aansprakelijkheden. Wij  doen  dit  
         onder meer  door  een  logboek  van  uw  gebruik  van  de Token-diensten aan te 
             maken, wat ons in staat stelt om maatregelen te nemen indien onwettige activiteiten 
             worden waargenomen;
(c)        onze bedrijfsactiviteiten uit te oefenen, te evalueren en te verbeteren;
(d)        toezicht te houden op het gebruik van en het verbeteren van onze Token- diensten;
(e)        de gebruiksvoorwaarden van de Token te handhaven;
(f)         te voldoen aan de toepasselijke wettelijke wet- en regelgeving; en
(g)       auditactiviteiten, onderzoek en analyse uit te voeren om onze diensten te kunnen 
             onderhouden, beschermen en verbeteren.
3.2        Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om:
(a)        uw Tokengegevens of andere informatie die aan uw Token wordt toegevoegd 
             te controleren;
(b)       derden bij te staan bij het verstrekken van producten of diensten die u bij derden 
             aanvraagt; en
(c)       gegevensanalyses te verrichten (ook via anonimisering van persoonsgegevens)
            om onder meer metingen, bedrijfsprestaties, het aantal geregistreerde  personen,  kanalen,  
             transactie-uitgaven  en  websiteprestaties vast te stellen.
 1. Met wie delen wij de persoonsgevens?
4.1         Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de betreffende partijen in het geval 
               artikel 3 daartoe aanleiding geeft.
4.2         Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens delen:
(a)          op geanonimiseerde basis met derden voor commerciële doeleinden;
(b)   met aan ons verbonden ondernemingen of groepsmaatschappijen of met onze 
             dienstverleners die namens ons diensten verlenen verbonden met de Token; of
(c)        in verband met een onderzoek naar (vermeende) frauduleuze of illegale activiteiten.
4.3      Wij behouden ons bovendien het recht voor om de persoonsgegevens die wij over u 
              hebben verzameld over te dragen indien onze bedrijfsactiviteiten of activa geheel of 
              gedeeltelijk worden verkocht of overgedragen. In een dergelijk geval zullen wij 
              redelijke inspanningen leveren om de overnemende partij ertoe te bewegen de 
              persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te gebruiken op een manier die in lijn 
              is met dit Privacy Statement.
4.4      Wij verkopen de persoonsgegevens die wij over u inzamelen niet aan derden en 
              maken  deze  ook  niet  op  een  andere  manier  aan  hen  bekend,  behalve  zoals 
              omschreven in dit Privacy Statement.
 1. Hoe beschermen wij de persoonsgegevens?
5.1         Wij maken gebruik van in de sector gebruikelijke online beveiligings-tools.
5.2         Wij zullen uw wachtwoord of pincodes niet ongevraagd bij u opvragen. Wanneer u 
               denkt dat uw gebruikersnaam en wachtwoord of pincodes niet langer veilig zijn, vragen 
            wij u de Token niet langer te gebruiken en contact met ons op te nemen via 
               onderstaande contactgegevens.
 1. Aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens?
6.1            U kunt op elk tijdstip uw persoonsgegevens op het online platform inzien, 
               corrigeren of verwijderen.
6.2         In  het  geval  van  verwijdering  van  uw  persoonsgegevens  accepteer  u  dat:  (i)  u 
               daarmee het gebruik van de Token beperkt of onmogelijk maakt; en (ii) wij uw 
               persoonsgegevens alsdan nog in back-up files zullen bewaren teneinde aan onze 
               wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
 1. Wijzigingen Privacy Statement
7.1         Dit Privacy Statement kan zonder uw goedkeuring worden gewijzigd. Wij zullen een 
               duidelijke mededeling plaatsen op het online platform en/of via de Token om u te 
               informeren over materiele wijzigingen van dit Privacy Statement.
7.2         Als u het niet eens bent met een aanvulling, wijziging of vervanging van dit Privacy 
               Statement, kunt u binnen een periode van 2 maanden na wijziging uw gebruiksrecht 
               schriftelijk opzeggen en de Token bij ons inleveren. Als u binnen die periode 
               niet schriftelijk reageert, wordt u geacht de aanvulling, wijziging en/of vervanging te 
               hebben aanvaard.
 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via email, via telefoon of via post. De contactgegevens kunt u terug vinden op pagina 3.
 1. Akkoord met dit Privacy Statement?
Op het moment van uw vrijwillige online registratie van de Token gaat u onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met dit Privacy Statement.
 1. Algemene Voorwaarden Token
Op het online en offline gebruik van de Token zijn voorts de algemene voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op het online platform van de organisatie.
 1. Hoe is dit Privacy Statement te verkrijgen?
11.1      Wij  publiceren  dit  Privacy  Statement  en  elke  update  daarvan  op  de  het online 
              plaform van de organisatie.
11.2       Dit Privacy Statement is alleen in het Nederlands te verkrijgen. Alle communicatie in 
 verband met dit Privacy Statement zal in het Nederlands worden gevoerd.
 1. Overdracht
Wij mogen (onze rechten en verplichtingen uit) dit Privacy Statement aan een derde overdragen. Middels acceptatie van dit Privacy Statement geeft u daarvoor  bij voorbaat uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.
 1. Toepasselijk recht en forum
13.1       Op  dit  Privacy  Statement  en  iedere  niet-contractuele  verplichting  die  daaruit 
               voortvloeit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2       Alle geschillen die mochten ontstaan uit of in verband met dit Privacy Statement of 
               naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen bij 
               uitsluiting   worden   voorgelegd   aan   de   bevoegde   rechter   te   Utrecht,   met   de 
               mogelijkheid van beroep en eventueel cassatie.
 
                                     Privacy Statement van de organisatie 
Het Privacy Statement van de organisatie is gelijk aan het Privacy Statement van LCS XL BV met dien verstande dat: (i) de naam van de entiteit zal wijzigen van LCS XL B.V. naar de organisatie; en (ii) de contactgegevens uit artikel 8 zullen wijzigen als volgt: via email, via telefoon, of via post.