Huisregels

icon-kaartenAlgemene regels 

 • Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een toegangsbewijs, eventueel aangevuld met collegekaart.
 • Betreden van het lustrumterrein is altijd op eigen risico.
 • Legitimatie is verplicht.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers en beveiligingsbeambten van het lustrumterrein, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • U wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit.
 • Gebruik van de lockers is voor iedereen verplicht.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door u in bewaring gegeven eigendommen.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de beveiliging in te leveren.

Het is verboden om :

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Te roken(uitgezonderd op de daarvoor aangewezen plekken).

Bij hinderlijk of aanstootgevend gedrag, het uiten van discriminatoir gedrag, het dragen van discriminerende symbolen of het vertonen van ongewenste intimiteiten, volgt verwijdering en wordt de toegang voor een bepaalde periode ontzegd.

 Het is niet toegestaan om :

 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Glaswerk of glazen mee naar buiten te nemen.
 • Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het lustrumterrein.

De toegang kan geweigerd worden:

 • Als u zich niet houdt aan de huisregels;
 • Als u aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent;
 • Als u de toegang eerder is ontzegd door middel van een collectieve horeca-ontzegging;
 • Als u een ontzegging is verleend door de portier van het lustrumterrein of de Maskerade Commissie (organisatie Lustrum USC).
 • Als u niet meewerkt aan controle op wapens en drugs;
 • Als u niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs;
 • Als u niet instemt met het beveiligingsbeleid van de Lustrumterrein, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van camerabewaking.

Bij het plegen van misdrijven :

 • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen;
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie;
 • Doen wij aangifte of dienen een aanklacht in;
 • Wordt u van het lustrumterrein verwijderd en zal u de toegang tot dit lustrumterrein ontzegd worden voor een later te bepalen tijd;
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

Na ongeregeldheden, ongevallen of bij een vermoeden van strafbare feiten kunnen de opnames van ons camerasysteem ter beschikking worden gesteld aan de politie. De opnames kunnen tevens worden gebruikt voor het bepalen van een ontzegging van de toegang